Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Service commercial

Demandes concernant la facturation etc

 Service technique

Support technique